Facebook

Logga in
?
Glömt?Logga in

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
ARTICLE
401
f17573c62c6ad5dbff743e60ce13c29c
Tillbaka

Årsstämma i Enköping Fotboll AB


Rätt att deltaga vid stämman
För att ha rätt att deltaga vid stämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av bolaget förda aktieboken den 15:e juni 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 17:e juni 2011.

Anmälan om deltagande sker per brev till Enköping Fotboll AB, Box 111, 745 22 Enköping, per telefon 0171-384 04, per fax 0171-300 80 eller via e-post till info@esk.nu .

Styrelsen

Posten senast uppdaterad 16 jan 2012 kl. 15:10

51