Facebook

Logga in
?
Glömt?Logga in

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
ARTICLE
779
ffbce2da9b74538fd4ff33e618aa16d9
Tillbaka (UPD: 2013-06-24 10:24:02)

Dagordning årsstämma

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
 
1.      Stämmans öppnande
2.                        Val av ordförande vid stämman
 
3.                        
Val av sekreterare vid stämman
 
4.                        
Upprättande och godkännande av röstlängd
 
5.                        
Godkännande av framlagt förslag till dagordning
 
6.                        
Val av en justeringsman
 
7.                        
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 
8.                        
Framläggande av årsredovisning
 
9.                        
Beslut om ;
 
a)     
fastställande av resultaträkning och balansräkning
b)    
disposition av bolagets resultat enligt den fastställda         balansräkningen  
c)     
ansvarsfrihet åt styrelsens ledamot
 
10.                   
Val av styrelseledamot och suppleant
 
11.                   
Beslut om frivillig likvidation av bolaget
 
12.                   
Stämmans avslutande
 
 
 
     
                 Väl mött !
                 
Lennart Norling, Ordförande

Posten senast uppdaterad 24 jun 2013 kl. 10:24

51