Lennart och Raffe lämnar ett stort tomrum efter sig