Tävlingsfotboll tillåts från och med den 14 juni 2020